• Çalışma Saatleri Hafta İçi: 09:00 - 18:00

  • Telefon 0212 599 0826 (pbx)

  • E-Mail info@ertalojistik.com.tr

Disiplin Kurulu

Disiplin Kurulu dört asil ve bir yedek üyeden oluşur. İnsan Kaynakları Müdürü ve disiplin ihlalinde bulunan çalışanın amiri değişmez üyelerdir. Diğer üyeler ise Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yöneticiler arasından seçilir ve bir yıl süreyle görev yapar. Disiplin kurulu toplantılarına tüm asil üyelerin katılması esastır.
Disiplin Kurulu, İnsan Kaynakları Müdürü’nün çağrısı üzerine toplanır ve konuyu en kısa sürede sonuçlandırır.
Kurul ayrıca yılda bir kez toplanarak disiplin cezası gerektiren hal ve fiilleri gözden geçirerek, gerekli düzenlemeleri yapar.
Genel Esaslar

  • Disiplin soruşturmasına bütün birimler yardımcı olmak zorundadır. İstenen bilgi ve bilgilerin ulaştırılmasında, zorluk çıkartma veya geciktirme çabası tespit edilenler hakkında ayrıca disiplin soruşturması açılabilir.
  • Yazılı veya sözlü savunma alınmadan disiplin cezası verilemez. İnsan Kaynakları Bölümü tarafından istenen savunmayı, istenilen gün içinde vermeyenler, savunma hakkından vazgeçmiş ve söz konusu suçu kabul etmiş sayılırlar.
  • Disiplin suçu sayılan eylem, olay tarihinden itibaren 6 gün içerisinde değerlendirilerek bir karara bağlanmalı ve ilgisi olan personele bildirilmelidir.
  • Bu prosedürde yer alan ihtar ve ücret kesintisi cezalarına karşı itirazlar 6 gün içinde yazılı olarak İnsan Kaynakları Bölümü’ne yapılmalıdır. Bu süre içerisinde itiraz edilmeyen disiplin cezalarına daha sonra itiraz edilemez.
  • Aynı veya benzer bir eylemin bir kez daha işlenmesi durumunda çalışana disiplin kurulu tarafından bir üst ceza verilir.
  • Kanunlar nezdinde ayrıca suç sayılan fiil ve davranışlar, yargıya intikal ettirilebilir.
  • İyi niyet ve ahlak kurallarına uymayan bir eylemin işlenmesi durumunda işverenin İş Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince bildirimsiz ve tazminatsız fesih hakkı, bu Yönetmelik hükümleriyle bağlı kalınmaksızın her zaman saklıdır.

Copyright 2016 Erta Lojistik A.Ş.