• Çalışma Saatleri Hafta İçi: 09:00 - 18:00

  • Telefon 0212 599 0826 (pbx)

  • E-Mail info@ertalojistik.com.tr

Çalışanların Sorumluluğu

Verimli Çalışma ve Görevde Özen Sorumluluğu
Her çalışan, görevini dikkat ve titizlikle tam ve zamanında yerine getirmek, zihinsel ve bedensel tüm çabasını işine yöneltmek, verimli çalışmak, işleriyle ilgili yasal kuralları ve yapılan değişiklikleri izlemek, anlamak, görevini yerine getirmek için gerekli bilgileri elde etmek, kişisel görünümü ile giyim kuşamına özen göstermek ve ekip içi uyumdan sorumludur.

Sır Saklama Sorumluluğu
Tüm çalışan, görevini yaparken gereken sağduyu ve çabayı göstermek, karlılık ve verimlilik ilkelerini göz önünde bulundurmak ve şirketi zarara sokacak her türlü eylem ve işlemden kaçınmak zorundadır. Çalışanlar, şirkette çalıştıkları sürece ücret bilgilerini, öğrenecekleri şirket müşterilerine ait (şirketin gizlilik anlaşması bulunsun veya bulunmasın) bilgileri, teknik, idari, mali ve ticari vb. Şirket çıkarları ile ilgili bütün bilgi, rapor ve rakamları saklı tutmakla yükümlüdürler. Çalışan her ne sebeple olursa olsun, bu bilgileri rekabet yaratacak bir iş veya işyerinde kullanamaz, üçüncü şahıslara ifşa edemez, basın-yayın organlarına açıklayamaz. Çalışan, işyerinden ayrılsa dahi bu hükümlerle bağlıdırlar. Aksi takdirde şirket her türlü dava hakkına sahip olacaktır. Aksine davranış, çalışanların iş sözleşmelerinin tazminatsız olarak fesih edilmesi ve yol açtıkları zarar belirlenen ayrılmış çalışanların aleyhine tazminat davası açılması için yeterli sebep sayılır. Yönetim Kurulu Başkanı tarafından uygun görülen hallerde, kritik görevlerde çalışan çalışanla ilave gizlilik anlaşması imzalanabilir. Bu anlaşmanın bulunmaması sır saklama yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Dürüstlük ve Güven
Şirket içinde ve dışında tüm ilişkilerimizin temeli dürüstlük ve karşılıklı güvendir. Kurum ve birey olarak verdiğimiz sözleri tutmakta gösterdiğimiz özen ve titizlik değerlerimizi yansıtır. Değerlendirmelerimizde ve kararlarımızda yanılmamak için dedikodu ve yanıltıcı kanaatlerden uzak durmak, gerçeği tüm yönleriyle aramak zahmetli ve önemli bir erdemdir. Erta Lojistik A.Ş. çalışanları olarak dürüstlüğümüzü zor koşullar karşısında koruyabilmek, gerçeklerden ayrılmamak gücümüzün ve kendimize güvenimizin yansımasıdır. Etik değerlerimiz, taahhütlerimizi yerine getirmek için çalışırken taviz veremeyeceğimiz temel ilkelerdir. Müşterimiz karşısında değerimizi arttıran ve yerimizi sağlamlaştıran da işte bu prensiplerdir. Tüm Erta Lojistik A.Ş. çalışanlarından dürüstlük ve karşılıklı güven ilkelerinden ayrılmamaları beklenir.

Copyright 2016 Erta Lojistik A.Ş.